Metodebok i ortopedisk kirurgi

Tree of Andry

Haukeland Universitetssykehus


Du er velkommen til å laste ned bilder og tekst til personlig, ikke kommersiell, bruk. Brukes bilder etc. i foredrag ber vi om at du referer til disse sidene. Bilder og tekst kan ikke publiseres, på nett eller papir, uten tillatelse fra redaktøren resp. forfatteren.

 

 

Disclaimer

Vi advarer at disse sidene inneholder en god del bilder som for personer uten medisinsk bakgrunn kan være sterke og virke støtende.

Metodeboken er ment som et internt verktøy til bruk i undervisning for legene ved Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Sidene til ortopedisk avdeling er på ingen måte ment som en fullstendig lærebok og oppdatert, aktuell litteratur må konsulteres i hvert tilfelle. Metodene som beskrives er ikke absolutte anbefalinger, men skisserer mulige løsninger.

Sidene er heller ikke ment som pasientinformasjon og informasjon som hentes ned av pasienter eller andre personer uten medisinsk bakgrunn bør gjennomgås med lege.

Vi vil prøve å besvare e-mail fra kolleger så langt det er mulig, men har dessverre ingen anledning til å besvare e-post fra pasienter og pårørende.

 

 

Innholdsfortegnelse

Klikk på treet for å gå videre


Helse Bergen logo

Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Sykehus, Bergen.