Amputasjoner



Ekstremitetsamputasjoner er et behandlingsalternativ når:

- Vevet er irreversibelt skadd av iskjemi, traume eller infeksjon.
- Pasientens vitale funksjoner er truet av vevsskade eller infeksjon (sepsis).
- Paienten ikke vil tåle behandlingen som kreves for å bevare ekstremiteten.
- Pasienten ikke ønsker en langvarig og belastende behandling for å bevare ekstremiteten.
Akutt amputasjon er kun indisert som livreddende behandling. Når pasienten er stabilisert, ta pasient, pårørende og evt. andre spesialister (karkirurg, endokrinolog, infeksjonsmedisiner, ortoped, anestesiolog, ortopediingeniør)med i den endelige beslutningsprosessen før beslutning om amputasjon tas.



Amputasjonsnivåer på underekstremiteter

Estremitetsbevarende amputasjoner
Tå-, stråle- og transmetatarsale amputasjoner i tillegg til reseksjon av små ledd med sikte på å bevare ekstremitet og funksjon der det er mulig.



Ankeldisartikulasjon (Symes amputasjon)

Endebærende mht belastning. Liten plass til gode protesekomponenter og bruk uten protese (5-10 cm forkortning). Vurder leggamputasjon mht protese og funksjon.



Leggamputasjon

Ikke endebærende. Bevar kneleddet om mulig. Helst > 15 cm stump. Skrå sidelapper (skrått anterolateralt fra midt mellom tibia og fibula, bak tibias bakre kant, til posteromedialt). Skråskjær tibia ca 5-7 cm fra fremkant til bakre cortex. Retraher periost og dekk beinenden med den om mulig. Dekk kuttflaten med m. tibialis anterior. Kutt fibula noen cm kortere enn tibia. Nerver kuttes godt proksimalt uten ligering. Lukk uten stramming. Gipslaske i 5 dager for å unngå kontraktur i kneet. La suturer sitte i 3 uker. Ikke nødvendig å komprimere (surring, liner) første 2 uker.



Knedisartikulasjon

Endebærende. Kunstig, ikke viljestyrt, kne gir betydelig vanskeligere rehabilitering og dårligere funksjon. Fikser patellarsenen meget godt mot bakre korsbånd. Kutt nervene godt proksimalt uten ligering. Lukk uten stramming. La suturene sitte i 3 uker. Ikke nødvendig å komprimere (surring, liner) første 2 uker.



Låramputasjon

Ikke endebærende. Kunstig, ikke viljestyrt kne, gir betydelig vanskeligere rehabilitering og dårligere funksjon. Krever protesehylse opp mot tuber ischii (sjenerende ved sitting). Etterstreb god lengde på femurstumpen. Retraher periost og dekk beinenden med den om mulig. Gjør myodese av adduktormuskulaturen mot laterale kortikalis distalt på femur (stabilitet). Suturer muskulaturen som en muffe rundt femurstumpen. Lukk uten stramming. La suturene sitte i 3 uker. Ikke nødvendig å komprimere (surring, liner) første 2 uker.



Amputasjoner på høyere nivå

Spesialistoppgave.



Amutasjoner på overekstremitet

Utføres av Plastikkirurgisk avdeling på HUS.

Oppdatert juni 2011