Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

Åpen antebrachiumfraktur

Sven Young
august 2001


Det ble meldt en ung lagerarbeider som hadde fått en stor stålbjelke over sin høyre underarm da den ramlet av en gaffel-truck.

Da han kom til mottaket hadde han en spjelk som arbeidskammeratene hadde lagt på. De informerte om at det var et stort åpent sår som blødde betydelig og at armen var "helt lealaus".

Hånden var ved innkomst blålig marmorert og kald. Spjelken ble fjernet like etter ankomst for å inspisere skaden og hånden fikk da raskt normal farge.

 

Det ble gitt Keflin 2g IV som antibiotikaprofylakse i akuttmottak..

 

Omfattende sår på volarsiden. Proximalfragmentet sikker ut igjennom EPL muskelaturen i et sår proximalt for det største.

Klemskade av thenarområdet med sprukket hud volart.

Dorsalt ses stort sett intakt hud, men truet i områder. Noen få mindre sår.

På dette bildet ser man også hyperemien fra midt på underarmen og distalt, etter spjelken.

 

Sårene ble grundig renset og pakket sterilt før man tok røntgen.

 

Røntgen viste en distal antebrachium fraktur med dorsal og ulnar dislokasjon.

 

 

 


Pasienten ble raskt sendt til operasjon. Bløtdelene tillot ikke tilgang til radius og ulna fra dorsalsiden og man måtte derfor ha tilgang gjennom såret. Det så ut til å være nok bløtdeler til å dekke osteosyntesen og det ble derfor lagt en DCP plate volart på radius. Da ulnafrakturen var svært skrå tok vi sjansen på at det skulle holde med to interfragmentære kompresjonsskruer for å unngå at osteosyntesen skulle bygge for mye under de begrensede bløtdelene. Canalis carpi ble spaltet.

Klikk for større bilde Klikk for større bilde
DCP-plate volart på radius etter grundig kirurgisk rengjøring. EPL holdes opp til høyre med holdesutur. Muskelbuken var spiddet av radiusskaftet før reposisjon.

Vessel loop rundt proximale stump av nervus medianus, som var avrevet.

EPL er suturert. Flere andre volare sener var flosset opp og delvis avrevet.

Proximale og distale n. medianus-stump er renskåret og holdes sammen med to pinsetter for å sjekke lengden. Nerven ble suturert primært

 

I løpet av operasjonen ble den volare underarmsmuskelaturen hardere og det ble derfor gjort en fasciotomi. Proximale del av såret kunne lukkes uten stramning. En fikk bløtdelsdekning over platene.

Det ble lagt en dorsal gipslaske til ut på fingrene med lett fleksjon i håndleddet for å avlaste nervesuturen og senene.

Postoperativ røntgen kontroll viste god stilling i frakturene.

 

 

 

 

 


Sårskift 2. postoperative dag. Viste fine granulerende sårflater. Ingen tegn til nekroser eller infeksjon.

Etter ytterligere noen dager var hevelsen gått enda mer ned og man lukket sårene dorsalt på underarmen og i håndflaten sekundært. Det ble lagt delhudtransplantat på resten av sårflaten volart.

Sårene og frakturene tilhelet ukomplisert. Han måtte bruke en underarmsgips i 4 uker på grunn av sene- og nerveskaden. Han ble tett fulgt opp av fysioterapeut ved plastikkkirurgisk poliklinikk etter utskrivelsen.


 

Ved kontroll fem måneder seinere hadde han normal strekk og...

 

...nesten normal bøy i fingrene. Normal suppinasjon og pronasjon.

Han hadde fortsatt ikke sensibilitet i medianusinnervert område.

 

 


Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Sykehus, Bergen.

Oppdatert: september 01, 2001 .