Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

Distal Bicepsseneruptur

Sven Young og Jan Schrama
september 2001


 

En ung, mannlig, kroppsarbeider ble innlagt med smerter i høyre albue og overarm etter et tungt løft. Han merket et plutselig smell idet han tok i. Følte etter hvert at han hadde nedsatt kraft og smerter fortil på albuen og overarmen ved forsøk på suppinasjon og bøy i albuen. 

Ved undersøkelse hadde han relativt god kraft i albuefleksjon, men tydelig nedsatt i forhold til venstre side. Ved fleksjon i albuene så man tydelig en opprykking av muskelbukkonturen til biceps brachii høyre side sammenliknet med venstre (fig 1, 2 og 3). Ved suppinasjon mot motstand hadde han tydelig nedsatt kraft og mer smerter enn ved fleksjon. Han var palpasjonsøm over proximale radius, og man kunne ikke palpere bicepssenen i fossa cubiti. 

 

 

 

fig. 1. Høyre side ses opprykket muskelbuk og endret kontur sammenliknet med venstre side.

 

fig. 2. Opprykket muskelbuk hø. biceps brachii. fig. 3. Normal kontur frisk side.

 


Klinisk forelå det altså en relativt sikker distal bicepsseneruptur. Ved denne typen skader angis det i litteraturen at en kan forvente en kraftnedsettelse på 20 -30% i fleksjon og ca. 40 % i suppinasjon ved konservativ behandling. Da han er ung og har fysisk tungt arbeide ble man enige om å reinsersere senen. 

Vi brukte toincisjons, "Mayo",  tilgang som beskrevet i Techniques in Shoulder and Elbow Surgery 1(1): 18-24, 2000 med en liten tverrincisjon i fossa cubiti.

 

fig. 4. Det ble lagt et ca. 3 cm tverrsnitt i fossa cubiti. fig. 5. Bicepssenen lå sammenkrøllet like proximalt for incisjonen.

 

fig. 6. Senen ble trukket frem i såret og... fig. 7. ... seneenden ble renskåret og degenerativt vev  fjernet.

For å finne riktig incisjonssted på underarmen føres en peang ned i seneskjeden til bicepsenen med kurven bort fra ulna. Enkelte forfattere poengterer at en må unngå frilegging og berøring av ulna for å unngå synostose, som er en kjent komplikasjon ved kirurgi for denne tilstanden. Peangen sklir lett ned på tuberositas radii og smettes forbi radius ulnart. En kan nå palpere peangen dorsoradialt på underarmen og det legges en incisjon over denne (fig 8). 

Tuberositas friprepareres ved splitt i fiberretningen av overliggende muskel med armen i maximal pronasjon (fig 9). Hos denne pasienten var senen avulsert fra festet på tuberositas, slik den "alltid" er.

fig. 8. Peang i kanalen til bicepssenen og incisjon over tuppen på denne. fig. 9. Tuberositas radii er frilagt og kommer fint frem i såret ved pronasjon. Det ses noen tynne rester av senen på tuberositas.

En tråd ble trukket opp i kanalen og ut i det volare såret med peangen. Senen ble trukket ned i det dorsale såret vha en holdesutur i senestumpen som ble knyttet til denne. Senen ble reinsersert med to suturankere etter at tuberositas var reingjort til friskt blødende bein.

Huden ble lukket på vanlig måte og det ble anlagt en dorsal gipslaske i kunststoff som lett kunne tas av og på.


Vi har ikke personlig fått fulgt opp denne pasienten, men generelt blir følgende sagt:

Dorsal gipslaske i 1-2 uker. Armen tas ut og trenes med passiv supinasjon og fleksjon samt aktiv ekstensjon og pronasjon. Deretter gradvis økende bevegelsesutslag og forsiktige aktive øvelser. Det bør unngås kraftig belastning av senen i 3 måneder. Max styrke etter 6 måneder. Noen forfattere mener en må være mer konservativ med opptreningen dersom suturankere benyttes.

En kjent komplikasjon postoperativt er forbigående radialisparese. Vanligste komplikasjon på sikt er nedsatt rotasjon i underarmen og synostose. 

Ved Mayo klinikken har de tydeligvis hatt svært få av disse komplikasjonene (se referanse nedenfor) og de mener det er god prognose hvis en fjerner en eventuell synostose 8-9 måneder postoperativt.

 


I tillegg til de vanlige oppslagbøkene anbefales:

Techniques in Shoulder and Elbow Surgery 1(1): 18-24, 2000; Injury of the Flexors of the Elbow: Biceps Tendon Injury, B. F. Morrey


Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Sykehus, Bergen.

Oppdatert: september 07, 2001 .