Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

Pectoralis Major Ruptur

Sven Young og Jan Schrama, ort.avd.
Hans Erik Oulie, rtg.avd


 

En ung, mannlig og ellers frisk vektløfter kjente et plutselig smell på forsiden av venstre skulder da han trente på benkpress. Smerter fortil i skulderen og øverst ve. hemithorax. Innlagt med spørsmål om Pectoralis ruptur. Han benektet bruk av anabole steroider.

Ved undersøkelse hadde han tydelig misfarging av huden svarende til fremre axillefold og medialt på overarmen (fig.1). I tillegg var venstre fremre axillefold dårlig definert og en kunne palpere pectoralis minor senen relativt lett (fig.2).

 

fig. 1. Manglende fremre axillefold og haematom / misfarging i huden. fig. 2. Pectoralis Minor senen palperes

 

Klinisk var det altså sterk mistanke om en Pectoralis Major ruptur. Det ble tatt en MR, som i første omgang, ikke kunne bekrefte diagnosen. Etter diskusjon med pasienten ble det besluttet å gjøre eksplorasjon og evt. reinsersering av senen.

 Gjennom deltopectoral tilgang fikk man god oversikt og fant en total avulsjon av pectoralissenen fra humerus (fig. 3 og 4)

 

       
  Klikk for større bilde   Klikk for større bilde  
  fig. 3. Pectoralis major senen ses i feltet, holdes med Kocher. Senen er flat og kun ca. 1 cm lang og 5 cm brei.   fig.4. Pectoralisbuken holdes til side med en tupfer og en ser ned på reint bein på avulsjonsstedet på humerus. Bicepssenen holdes til side med haken. Det ses blødning rundt denne proximalt.  
         
 

 

Senen ble reincersert vha. fire Mitek-ankere i humerus (fig. 5).

fig. 5. To holdesuterer i pectoralissenen. Fire suturankere plassert i humerus. fig. 6. Hardangersøm og vakumdren på vanlig måte...

 

 


MR ved pectoralis major ruptur

 

Frisk side - Klikk for større bilde Aktuelle side - Klikk for større bilde
fig. 7. T1-vektet bilde av den friske skulderen. Den intakte pectoralis major senen ses der den fester på crista tuberculi majoris humeri (laterale begrensning av sulcus bicipitis). fig. 8. T1-vektet bilde av den skadede skulderen. Det var ikke mulig å fremstille pectoralis major senen på denne siden. 

 

Ødem \ blødning - Klikk for større bilde Blødning rundt bicepssenen - Klikk for større bilde
fig. 9. Protonvektet bilde av den skadede skulderen. Det ses ødem \ blødning der en forventer å finne pectoralissenen. Senen kan ikke fremstilles. fig. 10. Protonvektet bilde av den skadede skulderen. Det ses ødem \ blødning rundt den lange bicepssenen i sulcus. Dette skal være et indirekte tegn på pectoralis major ruptur. Det kunne også ses i feltet ved operasjonen (fig 4)

 

 

En av de få artiklene vi kjenner om emnet er oppført nedenfor:

Josephine Lee at al, AJR 2000;174:1371-1375 MR imaging assessment of the pectoralis major myotendinous unit: An MR imaging-anatomic correlative study with surgical correlation

 

 


© Ortopedisk avdeling,
     Haukeland Sykehus,  Bergen
     August 2001