Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

Spikerpistolskade distale radius

Sven Young
2000


Spikerpistol radius 0.jpg (60934 bytes) En ung tømrer innkom i akuttmottak etter å ha skutt seg selv i håndleddet med spikerpistol fra volarsiden ved et uhell på jobb. 

Det var intakt sensibilitet og motorisk funksjon i akutt mottak.

Hansken er fiksert til håndleddet volart. Håndleddet fiksert i fleksjon.

 


 

Spikerpistol radius 1.jpg (227756 bytes) Spikerpistol radius 2.jpg (227984 bytes)

Etter fjerning av hansken. Sammenpressing av bløtdelene volart og telting av huden dorsalt.

 


 

Spikerpistol radius 3.jpg (223992 bytes) Spikerpistol radius 4.jpg (220026 bytes)

Forsiktig testing av bevegelsesutslag viser ekstensjonsdefisitt i håndledd og IP-ledd dig. I som tegn på fixering av fleksorsener og flexor pollicis longus. 

Når man kommer borti spikeren med metall rykker thenar muskelaturen. Dette ble tolket som at spikeren lå inntil eller i nervus medianus.

 


 

Spikerpistol radius 5.jpg (224824 bytes) Bløtdelene eksploreres. Vi lot en liten brem med  hud stå igjen rundt spikeren. Spikeren går inn like radialt for fleksor palmaris longus senen og dislokerer denne ulnart samt fikserer aponeurosen. 

 


 

Spikerpistol radius 6.jpg (220949 bytes)

Spikeren er fjernet. Denne sto inntil n. medianus på radialsiden. Peang igjennom defekt i senen til flexor pollicis longus etter at denne er renset for fremmedmateriale. Pinsett på palmaris longus senen. Nervus medianus ses like ulnart for denne.

Huden volart ble lukket primært. Peroral antibiotikaprofylakse. Ukomplisert forløp.

 

 

 

 


Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Sykehus, Bergen.

Oppdatert: august 27, 2001 .