Claviculafraktur

 

Sjur Børsheim

Desember 2014

 

 

 

Klinikk:

Skademekanisme. Smerter. Feilstilling.

 

Diagnostikk:

Røntgen skulder (ståande), 2 ulike strålevinklingar (front + caudalt vinkla).  ”Panoramaprojeksjon”

 

Handsaming:

I utgangspunktet konservativ med fatle. Born handsamast i utgangspunktet alltid konservativt.

Mediale 1/3: Sjeldne. Oftast hjå multitraume pasientar. Kan som oftast handsamast konservativt.

Midtre 1/3: Hyppigaste lokalisasjon.

Laterale 1/3: Høgare risiko for nonunion. Bør vurderast for operasjon dersom dislokasjon.

Sterk indikasjon for operasjon: Opne frakturar. Assosierte nerve- og karskader. Tilleggsskadar som gjer mobilisering vanskeleg. Trua hud.

Relativ indikasjon for operasjon: Forkorting 15-20 mm (forkorting kan målast klinisk med avstand SC-ledd til AC-ledd).  > 1 beinbreidde dislokasjon. Grad av kommunisjon,  intermediærfragment («Z-konfigurasjon»). Annan fraktur same overekstremitet. Spesielle krav i arbeid/sport.

 

Vår operasjonsmetode er plateosteosyntese. Spesialplater tilpassa clavicula.

Laterale frakturar kan opererast med coracoclaviculær forankring, eller plateosteosyntese.

 

Komplikasjonar:

Konservativ handsaming: Nonunion. Malunion.

Operativ handsaming: Infeksjon. Nonunion.

Nonunion:  vurderast operert etter 6 månader med plateosteosyntese og eventuelt autolog beintransplantasjon.

 

Etterhandsaming/kontroll:

Konservativ handsaming: Fatle 1-2 veker, deretter aukande rørsleutslag. 8-tals bandasje bør ikkje nyttast. Kontroll med røntgen etter 2 veker og 6 veker.

Operativ handsaming: Aktive øvingar utan belastning til tilheiling. Ikkje abduksjon over horisontalnivå før 6 veker. Kontroll med røntgen etter 6 veker, og eventuelt etter 12 veker.

Fjerning av osteosyntesematerialet på indikasjon, tidlegast etter 1 år.