Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

Diagnosekoder

Klikk på en overskrift for å se aktuelle diagnoser, eller bruk webleserens søkefunksjon 
(Internet Explorer: Ctrl F) til å lete frem aktuelle diagnoser. 


Innhold:
Skader Annen ortopedi

Hodeskader Lokalisasjonskoder Komplikasjoner og sekveler
Nakke og ryggskader

Generelt

Truncus og bekkenskader Rygg Tilleggs- \ bidiagnoser
Overekstremitetsskader Skulder og overarm
Underekstremitetsskader Albue, underarm og håndledd Z-koder
Multitraume Hofte og lår

Sårskader

Kne og legg Skademekanisme

Ankel og fot

Skademekanisme

Onkologi

Barneortopedi

Husk alltid å ta med de ikke-ortopediske tilleggsdiagnosene der dette er aktuelt.


 

Hodeskader:

lukket åpen fraktur

Commotio cerebri

S06.0

Fractura cranii

S02.00

S02.01

Fractura basis cranii

S02.10

S02.11

Fractura nasi

S02.20

S02.21

Fractura mandibulae

S02.60

S02.61

Fractura maxillae

S02.40

S02.41

 

[tilbake til toppen]


 

Nakke og ryggskade:

lukket åpen fraktur

Fractura vertebrae

     ...cervicalis

S12.90

S12.91

     ...thoracalis

S22.00

S22.01

     ...lumbalis

S32.00

S32.01

Fraktur Sacrum

S32.10

S32.11

Fraktur Coccyx

S32.20

S32.21

Distorsio columna lumbalis (forstuing, strekk etc.)

S33.5

Distorsio columna cervicalis (thoracalis)

S13.4

Trauma dorsi \ sete \ bekken (bløtdelsskade etc.)

S30.0

 

[tilbake til toppen]


 

Truncus og bekken:

lukket åpen fraktur

Fractura costae

S22.30

S22.30

Fractura sterni

S22.20

S22.21

Flail chest

S22.50

S22.51

Traumatisk pneumothorax

S27.0

Lungekontusjon

S27.3

Bekkenfraktur (flere bein)

S32.70

S32.71

Fractura ossis ilii

S32.30

S32.31

Fractura acetabuli

S32.40

S32.41

Fractura ossis pubis

S32.50

S32.51

Trauma dorsi \ sete \ bekken (bløtdelsskade etc.)

S30.0

 

[tilbake til toppen]


 

Overekstremitetsskade:

lukket åpen fraktur

Fractura claviculae

S42.00

S42.01

Fractura scapulae

S42.10

S42.11

Fractura colli humeri

S42.20

S42.21

Fractura scapus humeri

S42.30

S42.31

Fractura supracondylaris humeri

S42.40

S42.41

Flere brudd i skulder og overarm

S42.70

S42.71

Fractura olecrani (ulna proximalt, inkl. Monteggia)

S52.00

S52.01

Fractura colli / capituli radii

S52.10

S52.11

Fractura scapus ulnae (skaftfr.)

S52.20

S52.21

Fractura scapus radii

S52.30

S52.31

Fractura antebrachii (begge diafyser)

S52.40

S52.41

Fractura radii typica etc. (distalt)

S52.50

S52.51

Fractura antebrachii distalis (begge meta- \ epifyser)

S52.60

S52.61

Fractura ossis scaphoidei (fr.av carpalbein)

S62.00

S62.01

Fraktur i andre carpalbein

S62.10

S62.11

Fractura metacarpi I

S62.20

S62.21

Fractura metacarpi II - V

S62.30

S62.31

Fractura pollicis

S62.50

S62.51

Fractura digiti (phalangis)

S62.60

S62.61

Distorsjon, skulder

S43.4

Rotatorcuffruptur (fersk skade)

S46.0

Ruptur av biceps lange sene

S46.1

Ruptur av distale (evt. korte) bicepssene

S46.2

Distorsjon, albue

S63.5

Distorsjon, håndledd

S53.5

Luxatio glenohumeralis

S43.0

Luxatio glenohumeralis habitualis

M24.4

Luxatio acromioclavicularis

S43.1

Luxatio antebrachii (albueluksasjon)

S53.1

Luxatio ossis lunati (samt luksasjon i håndleddet, inkl. DRU)

S63.0

Fingerluksasjon

S63.2

Bløtdelsskade skulder \ overarm (kontusjon etc.)

S40.0

Bløtdelsskade albue (kontusjon etc.)

S50.0

Bløtdelsskade underarm (kontusjon etc.)

S50.1

 

PATOLOGISK FRAKTUR ved neoplastisk sykdom

M90.7*

(C00-D48+)

 

[tilbake til toppen]


 

Underekstremitetsskade:

lukket åpen fraktur

Fractura colli femoris

S72.00

S72.01

Fractura pertrochanterica femoris

S72.10

S72.11

Fractura subtrochanterica femoris

S72.20

S72.21

Fractura scapus femoris (skaftfraktur)

S72.30

S72.31

Fractura supracondylaris femoris

S72.40

S72.41

Fractura patellae

S82.00

S82.01

Fractura tibiae \ cruris

    Proximalt

S82.10

S82.11

    Skaftet

S82.20

S82.21

    Distalt, pilon tibiale (ekskl. mediale malleol)

S82.30

S82.31

Fractura fibulae (isolert, ekskl. lateral malleol)

S82.40

S82.41

Fractura malleoli medialis

S82.50

S82.51

Fractura malleoli lateralis

S82.60

S82.61

Fractura bi- \ trimalleolaris

S82.80

S82.81

Fractura calcanei

S92.00

S92.01

Fractura tali

S92.10

S92.11

Fraktur i andre tarsale knokler

S92.20

S92.21

Fractura metatarsi

S92.30

S92.31

Fractura hallucis

S92.40

S92.41

Fractura digiti pedis II - V

S92.50

S92.51

Distorsjon, hofte (forstuing, strekk etc.)

S73.1

Kneskader:

    MCL \ LCL-ruptur

S83.4

    Korsbåndsruptur (ACL / PCL), fersk (gml skade: M23.5x)

S83.5

    Meniskruptur, fersk skade (gammel skade: M23.2x)

S83.2

    Kombinerte ligament- og meniskskader

S83.7

    Quadricepsruptur (sene og muskel)

S76.1

    Ruptura ligamenti patellae

S83.6

    Fersk bruskskade

S83.3
Se også under knelidelser

Distorsjon, ankel         (ankelinstabilitet M24.27)

S93.4

Ruptura tendo Achillis

S86.0

Luxatio femoris (traumatisk hofteleddsluksasjon)

S73.0

Luxatio genu

S83.1

Luxatio patellae

S83.0

Luxatio patellae habitualis

M22.0

Luxatio tali

S93.0

Luksasjon i tær

S93.1

Andre luksasjoner i foten (inkl. naviculare lux.)

S93.3

Luksert hofteprotese

T84.0

Bløtdelsskade, hofte (kontusjon, hematom etc)

S70.0

Bløtdelsskade, lår (kontusjon, hematom etc)

S70.1

Bløtdelsskade, kne (kontusjon, hematom etc)

S80.0

Bløtdelsskade, legg (kontusjon, hematom etc)

S80.1

 

[tilbake til toppen]


 

MULTITRAUME:

lukket åpen fraktur

Skader som omfatter flere kroppsregioner (også f. eks over- og underarm) skal klassifiseres under T00 til T05 med tillegg av de spesifikke skadene. Her er noen nyttige koder:

Brudd i hode- (S02) og halsregion (S12) T02.00 T02.01
Brudd i thorax / rygg (S22)og bekken / L columna (S32) T02.10 T02.11

Brudd i flere "regioner" av en arm

T02.20 T02.21
Brudd i flere regioner av "Bergensfoten" T02.30 T02.31
Brudd i begge armer T02.40 T02.41
Brudd i begge underekstremiteter T02.50 T02.51
Brudd i både over- og underekstremitet T02.60 T02.61
Brudd i thorax, rygg eller bekken samt en ekstremitet T02.70 T02.71
Andre kombinasjoner av brudd i flere regioner T02.80 T02.81
Skader i muskler eller sener i flere regioner T06.4

 

 

PATOLOGISK FRAKTUR ved neoplastisk sykdom

M90.7*

(C00-D48+)

 

[tilbake til toppen]


 

Sårskader:

Åpent sår i ansikt / på hode

S01.9

Hals

S11.9

Thorax

S21.9

Abdomen

S31.8

Skulder

S41.0

Overarm

S41.1

Albue

S51.8

Underarm

S51.1

Håndledd, hånd

S61.8

Fingre

S61.0

Hofte

S71.0

Lår

S71.1

Kne

S81.0

Legg

S81.8

Ankel

S91.0

Fot

S91.3

Tær

S91.1

 

[tilbake til toppen]


 

Annen ortopedi:

 

lokalisasjon på femte siffer i kapittel M: 1-skulder
2-overarm og albue

3-underarm, håndledd

4-hånd

5-bekken,hofte,lår

6-kne og legg

7-ankel og fot

8-andre

9-uspesifisert

 

Osteoporose med fraktur

M80

Osteoporose uten fraktur

M81

Reumatoid artritt, seropositiv

M05.8

Annen Rheumatoid artritt

M06.9

Psoriasis med arthropati

L40.5+

Psoriasis artritt

M07.3*

Polyarthrosis

M15.9

Morbus Bechterew (Sondylarthritis ankylopoietica)

M45

Arthritis Urica M10.0

Purulent artritt

M00.8

Purulent bursitt, med abscess

M71.0

Osteomyelitis acuta (haematogen)

M86.0

Osteomyelitis acuta (annen)

M86.1

Osteomyelitis chronica

M86.6

Osteochondritis dissecans

M93.2

Muskelkontraktur

M62.4

Inaktivitetsatrofi av muskler

M62.5

Ganglion

M67.4

Corpus librum, annet ledd enn kne

M24.0

Hypermobilitetssyndrom, økt leddlaksitet

M35.7

Arthralgia

M25.5

Myalgia

M79.1

Innskrenket bevegelighet i ledd M25.6
Hydrops M25.4
Instabilitet etter skade i annet ledd enn kne M24.2

 

[tilbake til toppen]


 

RYGG:

Ischialgia

M54.3

Ischias, med bekreftet skiveprolaps

M51.1

Lumbago (akutt)

M54.5

Dorsalgia (uspes.)

M54.9

Spinalstenose (lumbalt / thoracalt)

M48.0

Spondylolisthesis

M43.1

Scoliosis (uspes. Se også under barn)

M41.9

Morbus Bechterew (Sondylarthritis ankylopoietica)

M45

 

[tilbake til toppen]


 

SKULDER OG OVERARM:

Frozen shoulder (Adhesiv kapsulitt)

M75.0

"Rotator cuff syndrome" (inkl. ruptur, ikke traumatisk)

M75.1

Bicepstendinitt

M75.2

Peritendinitis calcarea, i skulderregionen

M75.3

Subacromial impingement

M75.4

Bursitt i skulderregionen (serøs)

M75.5

Andre spesifiserte skulderlidelser

M75.8

Spontanruptur i fleksorsene (biceps lange sene)

M66.31

Luxatio habitualis

M24.4

Arthrosis, primær

M19.0

Arthrosis, posttraumatisk

M19.1

 

[tilbake til toppen]


 

ALBUE, UNDERARM, HÅNDLEDD:

Spontanruptur i ekstensorsene

M66.23

Spontanruptur i fleksorsene

M66.33

Bursitis olecrani (purulent: M71.0)

M70.2

Epicondylitis medialis humeri

M77.0

Epicondylitis lateralis humeri (tennisalbue)

M77.1

Corpus librum, albue

M24.02

Nervus ulnaris kompresjon G56.2
Nervus radialis kompresjon G56.3
Carpal tunnel syndrome G56.0

Arthrose i albue, primær

M19.02

Arthrose i albue, posttraumatisk

M19.12

Arthrose i håndledd, primær

M19.03

Arthrose i håndledd, posttraumatisk

M19.13

Tenovaginitt i hånd og håndledd

M70.0

Drop hand

M21.3

Carpal tunnel syndrome G56.0

Corpus librum, håndledd

M24.03

 

[tilbake til toppen]


 

HOFTE OG LÅR:

Primær coxarthrose

M16.1

bilat .0

Coxarthrose pga. dysplasi

M16.3

bilat .2

Posttraumatisk coxarthrose

M16.5

bilat .4

Sekundær coxarthrose av annen årsak

M16.7

bilat .6

Posttraumatisk caputnekrose \ avaskulær beinnekrose

M87.2

Protrusio acetabuli

M24.8

Coxa saltans ("Snapping hip")

R29.4

Trochanterbursitt \ -tendinitt

M70.6

 

[tilbake til toppen]


 

KNE OG LEGG:

Primær gonarthrose

M17.1

bilat .0

Posttraumatisk gonarthrose

M17.3

bilat .2

Sekundær gonarthrose av annen årsak

M17.5

bilat .4

Patellofemoralt smertesyndrom

M22.2

Patella alta / baja og andre mistilpasninger av patella

M22.3

Chondromalacia patellae

M22.4

Apicitis patellae ("Jumper´s knee" / patellarsenetendinitt )

M76.5

Ilio-tibial band syndrome (ITBS / "Runner´s knee")

M76.3

Bursitis prepatellaris (purulent: M71.0)

M70.4

Bruskskade (fersk) S83.3
M23.xx har egne femtesiffer. Se nedenfor.
Meniskcyste M23.0x

Diskoid menisk

M23.1x

Plager fra gammel meniskskade

M23.2x

Degenerativ menisk etc.

M23.3x

Kronisk kneinstabilitet (ACL, PCL etc. husk femte siffer)

M23.5x

Femte siffer M23.xx : 1 ACL \ fr.horn med.men., 2 PCL \ bakhorn med.men.

3 MCL \ med.men.uspes., 4 LCL \ fr. horn lat.men., 5 bakh.lat.men.

6 lat.men.uspes., 7 kapsel, 9 uspes. leddbånd \ menisk

Luxatio habitualis patellae

M22.0

Corpus librum genu ("Leddmus")

M23.4

Baker´s cyste

M71.2

Rupturert Baker´s cyste

M66.0

Synovial chondromatose

Innskrenket bevegelighet  i kne, f.eks. ekstensjonsdefisitt M25.66
Hydrops i kne M25.46

Genu valgum

M21.06

Genu varum

M21.16

 

[tilbake til toppen]


 

ANKEL OG FOT:

Acillessenetendinitt

M76.6

Ankelinstabilitet etter skade M24.27
Corpus librum i ankel M 24.07
Sekundær arthrose i ankel eller fot M19.17
Primær arthrose i ankel eller fot M19.07

Hallux valgus

M20.1

Digitus malleus

M20.4

Digitus superponens

M20.5

Klotå M20.5

Pes planus acquisitus

M21.4

Mortons metatarsalgi

G57.6

Plantar fasciit M72.2 
Hælspore M77.3

Drop foot

M21.3

Spontanruptur i ekstensorsene

M66.27

Spontanruptur i fleksorsene

M66.37

 

[tilbake til toppen]


 

Tumor:

Malign tumor i bein og brusk, lange knokler overekstr.

C40.0

Malign tumor i bein og brusk, korte knokler overekstr.

C40.1

Malign tumor i bein og brusk, lange knokler underekstr.

C40.2

Malign tumor i bein og brusk, korte knokler underekstr.

C40.3

Malign tumor i binde- og bløtvev, overekstr.

C49.1

Malign tumor i binde- og bløtvev, underekstr.

C49.2

Malign tumor i binde- og bløtvev, på thorax

C49.3

Malign tumor i binde- og bløtvev, på abdomen

C49.4

Malign tumor i binde- og bløtvev, i bekkenregionen

C49.5

Benign tumor i bein og brusk, lange knokler overekstr.

D16.0

Benign tumor i bein og brusk, korte knokler overekstr.

D16.1

Benign tumor i bein og brusk, lange knokler underekstr.

D16.2

Benign tumor i bein og brusk, korte knokler underekstr.

D16.3

Enkle exostoser kodes som D16 som ovenfor.

D16 - se over
Multiple osteocartiliginære eksostoser Q78.6
Mb. Ollier Q78.4

Lipom på truncus

D17.1

Lipom på over- eller underekstremiteten

D17.2

Haemangiom

D18.0

Benign tumor i binde- og bløtvev, overekstr.

D21.1

Benign tumor i binde- og bløtvev, underekstr.

D21.2

Benign tumor i binde- og bløtvev, på thorax

D21.3

Benign tumor i binde- og bløtvev, på abdomen

D21.4

Benign tumor i binde- og bløtvev, i bekkenregionen

D21.5

Metastase i bein, uspes. utgangspunkt

C79.5

Cancer Mammae

C50

Cancer Prostatae

C61

Patologisk fraktur ved neoplastisk sykdom

M90.7* (C00-D48+)

 

[tilbake til toppen]


 

Barn:

Pes equinovarus (PEV)

Q66.0

Pes calcaneovalgus

Q66.4

Metatarsus varus Q66.2

Osteogenesis imperfecta (OI)

Q78.0

Idiopatisk scoliose (infantil)

M41.0

Idiopatisk scoliose (juvenil)

M41.1

Nevromuskulær scoliose

M41.4

Morbus Calve`-Legg-Perthes (CLP)

M91.1

Dysplasia coxae

Q65.8

Luxatio coxae congenita

Q65.2

Anteversio colli femoris

Q65.8

Coxitis simplex (serøs coxitt)

M13.1

Anisomelia, u.ex., medfødt (etter fractur = M21.7)

Q72.8

Polydaktyli

Q69.9

Syndaktyli

Q70.9

Myelomeningocele (MMC)

Q05

Cerebral Parese

G80.9

Spastisk paraplegi

G82.1

Spastisk tetraplegi

G82.4

Spastisk hemiplegi G81.1

Epiphysiolysis capitis femoris

M93.0

Mb Schlatter

M92.5

Brodies abscess

M86.8

Torticollis Q68.0
Multiple osteocartiliginære eksostoser Q78.6
Mb. Ollier Q78.4
Marfan syndrom Q 87.4

Traumatiske epifysiolyser (Salter-Harris type I-IV) kodes som tilsvarende fraktur.

 

[tilbake til toppen]


 

Komplikasjoner og sekveler:

Postoperativ blødning \ haematom

T81.0

Postoperativ sårinfeksjon

T81.4

Postoperativ sårruptur

T81.3

Postoperativ sår- / hudnekrose

T81.8

Decubitus (Trykksår)

L89

Postspinal hodepine G97.1

Infisert protese (inkl. løsning pga. infeksjon)

T84.5

Infisert osteosyntese (inkl. løsning pga. infeksjon)

T84.6

Mekanisk komplikasjon, protese (luksasjon, løsning etc.)

T84.0

Mekanisk komplikasjon, osteosyntese (f.eks. løsning)

T84.1

Dyp venetrombose i undereks.

I 80.2

Lungeemboli

I 26.9

Compartmentsyndrom

T79.6

Sudecks atrofi, refleksdystrofi

M89.0

Volkmanns ischemiske kontraktur

T79.6

Anisomeli, over- og underex., ervervet

M21.7

Ervervet. valgusdeformitet i ekstr.

M21.0

Ervervet. varusdeformitet i ekstr.

M21.1

Andre erverv. deformiteter i ekstr.

M21.8

Pseudarthrose

M84.1

Feil tilheling av fraktur

M84.0

Posttraumatisk avaskulær beinnekrose \ caputnekrose

M87.2

Følgende koder settes i tillegg til koden for manifestasjonen (f.eks caputnekrose):

Sekvele etter brudd i columna

T91.1

Sekvele etter brudd i annet bein i truncus, inkl. bekken

T91.2

Sekvele etter brudd i arm

T92.1

Sekvele etter brudd i håndledd og hånd

T92.2

Følgetilstand etter luksasjon, forstuvning etc., overex.

T92.3

Sekvele etter brudd i femur

T93.1

Sekvele etter andre brudd i undereks.

T93.2

Følgetilstand etter luksasjon, forstuvning etc., underex.

T93.3

 

[tilbake til toppen]


 

Tilleggs- \ bidiagnoser:

Dementia senilis

F 03

Morbus Alzheimer

G 30.9

Morbus Parkinson \ parkinsonisme

G 20

Synkope R55

Apoplexia cerebri (aktuell blødn.\ infarkt)

I 64

Hemiparesis (apoplexi-sequele)

G 81.9

Arteriosclerosis

I 70.9

Angina pectoris

I 20.9

Infarctus cordis acuta, første gang

I 21.9

Infarctus cordis acuta, 2. gang eller seinere

I 22.9

Infarctus cordis vetus, over 4 uker siden

I 25.2

Insufficienta cordis

I 50.9

Hypertensio arterialis

I 10

Atrieflimmer \ -flutter I 48
Adipositas E 66.9

Pneumonia

J 18.9

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

J 44.9

Asthma bronchiale

J 45.9

Diabetes mellitus, type I

E 10

Diabetes mellitus, type II

E 11

Hyperplasia prostatae / prostatisme

N40

Cystitis

N30.0

Pyelonephritis

N10

Sepsis

A41.9

Kronisk alkoholisme F10.2
Delirium Tremens F10.4
Narkotika-avhengighet F19.2

 

[tilbake til toppen]


 

Z-koder

Kodes i tillegg til en hoveddiagnose der det er mulig

Medisinsk observasjon Z03

Undersøkelse og observasjon etter trafikkulykke

Z04.1

Undersøkelse og observasjon etter annen ulykke

Z04.3

Undersøkelse og observasjon etter slåssing, vold etc.

Z04.5

Målrettet u.s. ved spørsmål om tumor

Z12.8

Undersøkelse etter kir.behandling for malign tumor

Z08.0

Malignitet i egen sykehistorie (f.eks. fjernet primærtumor)

Z85.-

4. siffer: tumortype

Forebyggende kirurgi ved malignitet

Z40.0

Frakturkontroll

Z09.4

Annen etterbehandling (inkl. kontroll,fjerning av gips / ext.fix.)

Z47.8

Kontakt for fjerning av osteosyntesemateriale

Z47.0

Kontroll av operasjonssår

Z48.0

Kontroll av leddproteser

Z96.6

Kontroll av andre implantater

Z96.8

Tilpasning, kontroll og justering av ekstern u.ex. protese

Z44.1

Kontakt \ innleggelse p.g.a. manglede hjelp i hjemmet

Z74.2

Tilpassing og justering av overekstremitetsprotese Z44.0
Tilpassing og justering av underekstremitetsprotese Z44.1
Tilpassing og justering av ortopediske hjelpemidler Z 46.8
Tilpassing og justering av annet hjelpemiddel (rullestol)
Vanlig rehabilitering (bruddpasienter) Z50.89
Kompleks rehabilitering (amputasjonspasienter) Z50.80
Ervervet mangel på ekstremitet Z89.0-9

 

[tilbake til toppen]


 

Registrering av skadetype:

Dette er obligatorisk ved alle skader.  Det er utviklet et skjema som er tenkt utfyllt i akuttmottak for å lette koding ved utskrivelse. Bruk dette. Her er de vanligste:

Fall i hjemmet W0n0r
Fall ina (fra mur = typisk Bergensk diagnose) W0nxy
Fall \ skade under sport W0nxm
Ulykke på tråsykkel V1n1y
Bilulykke V4n1y
Motorsykkelulykke V2s1y
Påkjørt fotgjenger V0n1y
Overfall \ slåsskamp X8nxy

 

 

[tilbake til toppen]


Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Sykehus, Bergen.

Oppdatert: mars 24, 2004 .