Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

Per Helland

tidl. overlege i traumatologi

Per.jpg (47576 bytes)


Født 1933

Cand. Med. 1964, Freiburg, Tyskland

Spesialist i generell og ortopedisk kirurgi.


Ortopedisk avd., Rogaland Sentralsykehus, 1968-73
Sophies Minde, Oslo, 1973-74
Kronprinsesse Märthas institutt, Oslo, 1974-76
Sentralsykehuset i Vest-Agder, Kristiansand, 1976-84
Sentralsykehuset i Møre og Romsdal, Ålesund, 1984-85
Haukeland Sykehus, 1986-2000


Dr. Helland arbeidet som overlege  traumeseksjonen og arbeidet hovedsakelig med multitraumatiserte pasienter og fraktursekveler. Han utviklet eksternfiksasjonsapparatet "Ex-Fi-Re" og et dynamisk eksternfiksasjonsapparat til distale radiusfrakturer som er under utprøving ved avdelingen.

Han gikk av med pensjon ultimo år 2000