Ortopediske tilstander utenom ryggfrakturer som kan innlegges akuttposten

 

Hensikt med oppholdet på akuttposten:

 

Noen ortopediske pasienter kan egne seg for innleggelse ved akuttposten. Dette gjelder skader og brudd som ikke trenger operativ behandling eller sykehusinnleggelse, men hvor funksjonsnedsettelse og smerter gjør at pasienten ikke kan sendes hjem umiddelbart.

Pasienten kan få omsorg på akuttposten inntil en får etablert mer hjelp av pårørende og hjemmesykepleien samt evnt flere hjelpemidler.

 

Egnede pasienter:

 

Ortopediske pasienter som kan egne seg er:

- eldre pasienter med kompresjonsfrakturer i rygg (se egen prosedyre ryggsmerter)

- lavenergi bekkenfrakturer i ramus inferior og superior hos eldre mennesker

- proximale humerusfrakturer som har mye vondt

- pasienter med flere frakturer som trenger konservativ behandling, men som ikke kan reise

   hjem, eller det trenges tid for å gjøre sosial planlegging.

 

 

Ikke egnet:

 

Tilstander som trenger akutt undersøkelse / utredning / behandling på ortopedisk avdeling.

 

 

Observasjon / tiltak  /utskrivelse:

 

Individuelt etter diagnose / grunntilstand / behov.

Se metodebok røntgen.