RYGGSMERTER:

 

ICD – 10:

M510 Lidelse i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver,

M511 Lidelse i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver med radikulopati,

M519 Uspesifisert lidelse i mellomvirvelskive,

M543 Isjalgi,

M544 Lumbago med isjalgi,

M545 Lumbago,

M5496 Uspesifisert ryggsmerte; lumbalt

 

Hensikten med observasjon:

Utrede og behandle ryggsmerter som ikke er av en farlig / truende karakter.

 

Egnet:

Uspesifikke korsryggsmerter uten alvorlige objektive funn/ symptomer /utfall ( utgjør 80-90 % av ryggsmertegruppen).

Noen ganger vil pasienten av praktiske grunner ikke kunne klare seg selv hjemme inntil smertene avtar, og dette kan også være en grunn til innleggelse på obsposten. Ved uttalte ryggsmerter kan det være vanskelig å undersøke pasienten. Et alternativ å legge pasienten inn på Akuttposten til smertelindring, mobilisering og ny us neste dag.

 

Ikke egnet:

Pas som må inn på sykehus uansett pga alvorlig grunnsykdom eller kompliserende faktorer skal ikke innom obsposten.

Ryggsmerter med nerverotaffeksjon (5-10% ), og mulig underliggende sykdom / cauda  equina ( 1- 5 %).

Pasienter som åpenbart trenger opphold utover 24 timer.

 

Tiltak på BLV:

På legevakten må en først og fremst forsøke å utelukke alvorlige tilstander ved å lete etter faresignaler. Særlig obs ved alder <20 eller >50 år, thoracale smerter, smerter som øker over tid og hvilesmerter, nevrologiske utfall , urinretensjon og fekal inkontinens.

 

Klinisk undersøkelse: Inspeksjon: gange, av-påkledning, kroppsspråk, kroppsholdning, smerteadferd, deformitet / skoliose.Bevegelighet: lateralfleksjon, ventralfleksjon, ekstensjon, avstand fingertupp-gulv. Palpasjon: usikker nøyaktighet. Nevrologisk us: Lasegues prøve, muskelfunksjon; gå på hæl L5, gå på tå S1 Sensibilitet, Reflekser, resturin? Noen ganger kan smertene være så uttalte at en undersøkelse er vanskelig. Prøv da gjerne Voltaren 75 mg im  og avvent effekten av dette før nytt undersøkelsesforsøk.

 

Akuttpost  tiltak:

Ved uttalte smerter kan det være et alternativ å legge pasienten inn på Akuttposten til smertelindring, mobilisering og ny us neste dag. Smertelindring med f.eks. Voltaren tab 50mg x3, Pinex Forte tab  2 x 3  og Nozinan 5 mg vesp. Hvis pas allerede har brukt kodeinholdige analgetika kan en forsøke Tramadol kapsel 50 mg 1-2 x 3. Gi laktulose – Duphalac mixtur .

Rtg columna kan tas på vår rtg. avd. hvis det er mistanke om kompresjonsfraktur.

 

Utskrivelse:

Innlegges i sykehus: Tegn på nerverotsaffeksjon, nevrologiske utfall, økende smerter til tross for behandling, funn som tyder på underliggende grov patologi, cauda equina syndrom, eller dersom pasienten ikke er i stand til å klare seg selv etter 24 t. behandling/mobiliseringsforsøk.

 

Utskrives til hjemmet: Dersom pasienten er i tydelig bedring, er mobilisert, har mindre smerter og det er liten mistanke om alvorlig sykdom kan ha utskrives til hjemmet. Vurder om pasienten trenger hjelp av hjemmesykepleien. Må ha med nødvendige resepter. Oppfølgingstime hos fastlegen.

Vurder å bestille MR eller CT av columna. Dette gjøres ofte for å utelukke prolaps/brudd/infeksjon/tumor/smerter fra andre organ eller annen alvorlig patologi. En rekke studier har vist liten eller ingen korrelasjon mellom påviste billeddiagnostiske degenerative forandringer og uspesifikke korsryggsmerter.

 

 

TILLEGGSINFORMASJON:

 

Forekomst av ryggsmerter:

Livstidsprevalens: 60-70%.

Prevalens : 50% av voksne har hatt korsryggsmerter siste året.

Dagsprevalensen 15%.

Forekomst hyppigst i 30-50 års alder

Lite kjønnsforskjell

 

Tegn på nerverotsaffeksjon(5-10%):

•          Utstrålende smerter

•          Nummenhet og parestesier

•          Lasegues prøve reproduserer smerteutstrålingen

•          Motoriske, sensoriske og/eller refleksforandringer

•          Hosting/nysing reproduserer smerteutstrålingen

•          Vertebrogen claudicatio / spinal stenose

•          NB cauda equina syndrom eller progredierende nevrologiske utfall

 

Cauda equina syndrom og / eller  progredierende nevrologiske utfall(:

•          Sensibilitetstap/pareser i perineum

•          Urinretensjon/ overflowinkontinens

•          Nedsatt tonus i analsfinkter (fecal inkontinens)

•          Patologiske sacrale reflekser

•          Progredierende pareser, paralyse

•          INNLEGGES ØH

Mulig alvorlig underliggende patologi (oftest brudd/skade, kreft eller inflammasjon) (1-5%):

•          Alder <20 år eller >55 år

•          Konstante smerter, evnt. tiltagende over tid, hvilesmerter

•          Torakale smerter

•          Generell sykdomsfølelse og/eller vekttap

•          Skade, kreft, bruk av streroider eller immunosuppresiva, stoffmisbruk

•          Utbredte nevrologiske utfall

•          Deformitet i ryggsøyle

 

•         Høy SR, uttalt morgenstivhet med varighet over 1 time

 

 

 Uspesifikke ryggsmerter ( hyppigst!):

•          Smerteutbredelse korsrygg, nates og lår

•          Smerteintensitet varierer, ofte bedre i ro

•         Pasient i god allmenntilstand

 

 

 

Oppdatert: mars 07, 2013