Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

Albuluksasjoner

Hege Framnes
November 2000


 

Skademekanisme vanligvis fall på ekstendert/hyperekstendert underarm/albu

Hyppigst bakre luksasjon

Insidensensen er størst i aldersgruppen 10 – 20 år .Ofte assosiert med sportskader

Sjekk distalstatus før reponering. Risiko for både kar og nerveskade

 

Reponering:

 

Reponering kan ofte gjøres uten anestesi.

Ekstender/hyperekstender langsomt i albu. Trykk deretter olecranon fremover og på plass. Alternativet er å trekke i underarmenmed samtidig mothold på overarmen.

Ved samtidig sideveis dislokasjon må denne reponeres først

Test stabiliteten i albu. Forventer å finne valgusinstabilitet da nesten alle har skadet mediale kollateral ligament. Dette krever vanligvis ingen spesielle tiltak.Det vesentlige er å sjekke om albuen har tendens til å redislosere.

Etterbehandling:

Collar and cuff i 1- 2 uker hvis pasienten kan samarbeide og albuen ikke har tendens til å redislosere.

Hvis ikke dorsal gipslaske med albu i 90 grader og underarm i nøytral stilling i 1 uke. Deretter aktive øvelser

Kontrollrøntgen etter reponering

Klinisk kontroll etter 2 uker .Sjekk bevegelse i albu.Gi pasienten råd om aktive øvelser for bevegelse i albu.Vurder evt. henvisning til fyioterapeut

Ren lateral eller medial dislokasjon krever ofte åpen reposisjon p.g.a. interponert muskulatur eller nerve

Prognose:

De fleste gjenvinner full funksjon og styrke i albuen eter 3-6 mnd. Mange har lett ekstensjonsdeficit 10-15 grader og a.o.t. smerte.Noen få har valgusinstabilitet ,men den er vanligvis asymptomatisk,

 

Albuluksasjon med ledsagende fraktur av caput radii medfører risiko for instabilitet,tap av bevegelse ,posttraumatisk artrose og heterotop ossifikasjon. En har derfor liberal operasjonsindikasjon for caput radii frakturen.

The Terrible Triad of the Elbow

Denne "triaden" omfatter albuluksasjon kombinert med fraktur av caput radii og coronoid. Disse pasientene er svært utsatt for reluksasjon, kronisk instabilitet og artrose. Dette medfører at selv små coronoidfragment bør fikseres

Luksasjonen reponeres imdlertid som vanlig og en sjekker så om den har tendens til å redislosere.

Ekstirpasjon av caput radii er kontraindisert hvis the terrible triad foreligger. Caput radii må erstattes av protese hvis det er umulig å reparere el. bevare det.

Fiksasjon av coronoidfrakturen gjenoppretter integriteten til det mediale kollateralligamentet.

Anbefalt behandling:

Osteosyntese av caput radii evt. erstatning av caput radii med protese.Fiksasjon av coronoidfragmentet.Rekonstruksjon av laterale kollateralligament.

Etterbehandling : må individualiseres. Helst rask mobilisering evt. gips i maks 2 uker.