ARTRODESER I ANKEL OG FOT

Leif Havelin
Revidert av Sven Young juni 2000
Revidert av Ove Furnes februar 2007


Ankelartrodese

Trippelartrodese


ANKELARTRODESE

 

INDIKASJONER

Invalidiserende smerter tross konservativ behandling pga. artritt, artrose eller sekvele etter fraktur. Inngrepet er relativt omfattende, rekonvalesensen er lang og sluttresultatene er ikke alltid gode. Dette må tas i betraktning når en foreslår operasjonen.

Artroskopisk / perkutan operasjonsteknikk ser ut til å gi like gode resultater som åpen teknikk. I tillegg er de postoperative plagene redusert.

 

OPERASJONS-METODE

Det finnes svært mange beskrevne teknikker for ankel artrodese. Hos oss bruker vi artroskopisk teknikk der dette er mulig.

Åpen teknikk

Langsgående snitt i forkant av fibula. Distalt svinges snittet noe forover. Bløtdelene frigjøres fra forsiden/lateralsiden av tibia/fibula. Det lages osteotomi på fibula 3 cm proksimalt for leddet. Distale fragment holdes bakover slik at en får tilgang til leddet. Bruskflatene på tibia og talus meisles bort, men kongruensen i leddflatene beholdes. Deretter presses tibia og talus mot hverandre med leddet i nøytral dorsifleksjon, 5 grader valgus og utadrotasjon som på kontralateral side. Artrodesen fikseres med en krampe fortil, en lateralt og en baktil. Fibula deles på langs med anteroposteriør snittflate. Mediale del fjernes mens laterale dels snittflate passes til og legges mot en dekortikert tibia der den fikseres med kramper. Oppskåret sirkulær gips fra tærne til proksimalt på leggen.

Artroskopisk teknikk

Dekning som ved vanlig ankelartroskopi. Leddbrusk fjernes artroskopisk veiledet på talus, tibia og fibula med beinfres og skarp skje. Artrodesen gjøres i gjennomlysning med to langhalsede, kanylerte, 6,5mm spongiosa skruer i kryss. Ledepinnenes plassering kan evt. kontrolleres der de kommer ut av tibia med skopet før de settes over leddet. Den første skruen settes fra medialt på tibia og ned i corpus tali. Den andre gjennom fibula og tibia og ned i talus.

Leddet er ofte svært trangt ved langtkommet posttraumatisk artrose og det kan være vanskelig å få oversikt og å få plass til instrumentene. Man kan eventuelt konvertere til åpen operasjon dersom det er nødvendig. Det kan da brukes en liten fremre tilgang og den planlagte fiksasjonsteknikk med kanylerte skruer.

 

ETTERBEHANDLING

Pasienten avlaster med krykker i ca 6 uker. Deretter byttes til gågips med full belastning i 6 uker. Tiden i gips forlenges evt. i 4 uker om gangen inntil klinisk og røntgenologisk tilheling. For å unngå store belastninger på artrodesen skal det brukes sko med tilbaketrukket rulle under sålen det første halvåret. Ved manglende tilheling må en vurdere å reoperere etter 4-6 mndr.

 

 

Litteratur:

Thomas RH, Daniels TR. Current concepts review. Ankle Arthritis. J Bone Joint Surg Am 2003;85: 923-935

 

 

[Tilbake til toppen]


TRIPPELARTRODESE

 

INDIKASJONER

Medfødte fotdeformiteter, RA, drop-foot og følgetilstander etter fraktur. De preoperative plager må stå i forhold til inngrepets størrelse.

 

OPERASJONS-METODE

Insisjon anterolateralt fra laterale begrensing av talonavikularleddet i lateral/dorsal retning til like plantart for spissen av fibula.

Sener, kar og nerver på fotryggen spares. Løft periost fra calcaneus. Festet av extensor brevis-musklene og innholdet i sinus tarsi frigjøres fra calcaneus og talus i distal retning.

Kapselen åpnes i calcaneo-cuboid-leddet. Processus articularis ant. calcaneii meisles bort parallelt med taket i sinus tarsi (benet spares til evt. senere bruk). Fjern leddflatene i calcaneo-cuboid-leddet med meisel.

Talo-navicular-leddet åpnes. Caput tali amputeres ved overgangen mot leddflaten, vinkelrett på collum tali. Leddflaten på os naviculare, på sustentaculum tali calcaneii og fremre talare leddfasett meisles bort.

Kapselen i subtalarleddet åpnes. Fremre kant av bakre talare leddfasett meisles bort parallelt med overflaten av calcaneus. Fjern så leddflatene i subtalarleddet.

Det tas ut kile i leddene for å korrigere deformiteter. Ved denne korreksjon må en forsøke å ta minst mulig av talus, mens det ofte, særlig ved sequele etter fractur, er nødvendig å fjerne mye av calcaneus fortil. Det kan evt. benyttes egen medial tilgang for å nå talo-navicular-leddet. Lag størst mulig kongruens mellom flatene og legg benspon i defektene.

Foten holdes nøyaktig i den ønskede stilling og artrodesen fikseres med en Richards krampe over hvert av leddene. Hos rheumatikkere kan en bruke "krampepistol", men man må da bruke flere kramper per ledd. Bløtdelene trekkes tilbake til sinus tarsi og sutureres fast.

Oppklippet gips fra tærne til proksimalt på leggen. Rtg. kontroll postoperativt. Benet må ligge høyt til hevelsen gir seg.

 

ETTERBEHANDLING

Gipsskifte med suturfjerning etter 14 dager. Avlaster i 6 uker. Deretter kan pasienten belaste delvis med gågips. Gips brukes til klinisk og røntgenologisk tilheling, vanligvis ca. 12 uker.

 

 

[Tilbake til toppen]


Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Sykehus, Bergen.

Oppdatert: februar 09, 2007 .