Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

Atlas for pinneplassering ved eksternfiksasjon

Smith & Nephew


 

Cover   73 kB
     
Intro   805 kB
     
Humerus   3 MB
     
Radius og Ulna   3,8 MB
     
Femur   4,4 MB
     
Tibia og fibula   3,5 MB
     
Appendix \ Pelvis og hånd   1,1 MB
     
Fot   2,1 MB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Helse Bergen logo

Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

Oppdatert: februar 10, 2006 .