Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

CALVÉ-LEGG-PERTHES’ SYKDOM

Aseptisk nekrose av deler eller hele caput femoris hos barn.

Lars B. Engesæter
november 1999


 

Etiologi:

Ukjent. En hypotese er synovitt i hofteleddet med øket væskemengde og påfølgende trykkstigning som så gir avklemning av kapselkar med lokale beninfarkt. En annen hypotese er hyperkoagulabilitet med dannelse av tromber.

 

Patologi:

Initialt ischemisk nekrose i caput femoris, deretter revaskularisering med parallellforløpende resorpsjon og apposisjonell bein nydannelse. Caput er i denne perioden bløtt og tåler derfor ikke normal belastning. Til slutt reparasjon med erstatning av det syke benet med normalt ben.

 


Klinikk:

80% er gutter. Gjennomsnittlig debutalder er 5-7 år, med spredning fra 2-12 år. 15% har bilateral affeksjon. Vanlig debut symptomer er lett halting og smerter lokalisert til lyske / kne, under eller etter fysisk aktivitet. Initialt er plagene ofte periodevis, etterhvert mer kontinuerlige og mer intense. Gjennomsnittlig går det 4 måneder fra første symptom til diagnosen. Noen har tidligere hatt en episode som har vært oppfattet som serøs koksitt, før CLP-diagnosen stilles.

Ved klinisk undersøkelse finnes vanligvis halting og nedsatt bevegelighet, spesielt nedsatt abduksjon, innadrotasjon og ekstensjon med smerter i ytterstillingene.

 

Alderen på barn med hofteproblemer gir ofte en god indikasjon på årsaken til hoftelidelsen. Typiske diagnoser i de forskjellinge aldersgruppene er:

 

Alder (år):   Diagnose:
     
0-2   Hofteleddsdysplasi
2-5   Serøs coxitt. (Bakteriell coxitt)
3-10   Calvé-Legg-Perthes
10-15   Epifysiolysis capitis femoris
15-50   Sekundær coxartrose
>50   Primær coxartrose

 


Supplerende undersøkelser:

Røntgen (AP- og Lauensteinprosjeksjoner)

Grad av caput affeksjon: Catterall (I-IV), Salter-Thompson (gruppe A,B), Herring lateral pilar (A, B, C).

Målinger: Caputdekning (caput medialt /caput bredde), Wiberg C.E. vinkel, ATD (articulo-trochanteric distance).

Ultralyd og Magnet tomografi kan gi et inntrykk av labrum og caput brusken, f.eks. volddannelse på caput som hindrer abduksjon.

Scintigrafi

 


Differensial diagnoser:

1. 

Serøs koksitt

2. 

Bakteriell koksitt

3. 

Juvenil reumatoid artritt

4. 

TBC

5. 

Tumor.

 


Behandling:

Målet med behandlingen er å forhindre deformering av det bløte caput. Prinsippet er å holde caput inne i acetabulum («containment»). Acetabulum fungerer altså som en form slik at caput ikke skal bli deformert, men beholde sin kulefasong.

Containment kan oppnås enten ved en abduksjonsortose eller ved operasjon (variserende femurosteotomi eller bekkenosteotomi).

I den norske CPL-studien er vi blitt enige om behandlingsopplegget i tabellen nedenfor. Haukeland Sykehus er i gruppe B, og vi bruker derfor Variserende intertrochantær femurosteotomi ved grad III til IV sykdom hos barn over 6 år.

 

Catterall grad Alder Caputdekning Behandling
       
Catterall I og II     Fysioterapi
       
Catterall III og IV > 6 år   Gruppe A: Fysioterapi
      Gruppe B: Femurosteotomi
      Gruppe C: Scottish Rite ortose
       
Catterall III og IV < 6 år Caputdekning > 80% Fysioterapi
    Caputdekning < 80% Som for de > 6 år.

 

 


Prognose:

Prognosen avhenger av en rekke faktorer, viktigst er grad av caputaffeksjon (bedre dess mindre del av caput som er affisert); alder ved sykdomsdebut (bedre prognose dess yngre pasienten er); kjønn (prognosen er bedre for gutter enn jenter). Hvis en klarer å beholde bevegeligheten i hofteleddet er også prognosen bedre. Langtidsprognosen er avhengig av caputs sfærisitet i sluttstadiet. Denne måles med Mose’s konsentriske sirkler.

 

Alt i alt er prognosen god. Behandlingen må ikke bli verre enn lidelsen! Det verste som kan skje er at pasienten får artrose og trenger totalprotese i hofteleddet i tidlig voksen alder.

 

 

[Tilbake til toppen]


Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Sykehus, Bergen.

Oppdatert: november 14, 2005 .