Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

RUTINER VED DIABETES MELLITUS

Leif Aanderud
1991


 

Unngå protrahert preoperativ hyperglykemi, som er uttrykk for relativ insulin-mangel og en katabol tilstand. Tilstreb fastende blodsukker mellom 4 og 7 mmol/l, og noe høyere (5-10 mmol) per- og postoperativt. Hyperglykemi over 10 mmol/l bør unngås (osmotisk diurese). Hypoglykemisymptomer inntrer ved blodsukker 2,5 mmol/l (cerebralt nedsatt funksjon med tegn itl generell sympatikus-aktivering som tachycardi, svette, BT-stigning, pupilledilatasjon). Unngå raske og store endringer i serumglykosenivå.

Premedikasjon etter vanlig skjema.

Diettbehandlede diabetikere behandles som andre pasienter, hvis sukkersyken er velregulert og fastende blodsukker < 8 mmol/l.

 

PASIENTER SOM BEHANDLES MED PERORALE ANTIDIABETISKE MIDLER

Medikamentet seponeres operasjonsdagen. Ved fastende serum-glukose > 8 mmol/l, og ikke fastende > 12 mmol/l, gies insulinbehandling preoperativt. Ved større inngrep behandles pasientene operasjonsdagen med glukose og insulin som anført nedenfor.

 

INSULINBEHANDLEDE DIABETIKERE

Sukkersykenbør være velregulert, helst med morgen-og kveldsdose. Fastende blodsukker tas operasjonsagen, men behøver hos velregulerte pasienter ikke å foreligge før anestesien startes. Det gis ikke insulin subkutant.

 

08.00 til 20.00.

Det gis infusjon med 12,5% glukose tilsatt 20 I.E. hurtigvirkende insulin (Actrapid eller Velosulin) pr. 500 ml. Infusjonstid for 500 ml: 6 timer, dvs. ca. 30 dråper pr. minutt.

 

20.00 til 08.00.

Det gis infusjon med 5% glukose tilsatt 16 I.E. hurtigvirkende insulin (Actrapid eller Velosulin) pr. 1000 ml. Infusjonstid for 1000 ml: 12 timer, dvs. ca. 30 dråper pr. minutt.

 

UNNTAK

Hvis pasienten kan gjenoppta peroralt føde-inntak operasjonsdagen, sløyfes videre infusjon, og det preoperative diet/insulin-regime gjenopptas.

 

 

JUSTERINGER AVHENGIG AV SERUM-GLUKOSE :

5-10 mmol/l: fortsett som ovenfor

< 5 mmol/l: reduser til 6 I.E. insulin/liter 5% glukose

> 10 mmol/l: øk til 24 I.E. insulin/liter 5% glukose

> 20 mmol/l: øk til 30 I.E. insulin/liter 5% glukose

 

NB! KORRIGER NED FOR INFUNDERT VOLUM

Er f.eks. serum-glukose > 20 mmol/l, og 500 ml av glukose-insulin-løsningen (5% glukose/ 16 I.E. insulin) infundert, skal resten på 500 ml tilsette 7 I.E. insulin.

 

SERUM-GLUKOSE-KONTROLL

Hver 3.-4. time peroperativt, deretter 2 ganger operasjondagen og evt. en gang om natten.

 

 

[Tilbake til toppen]