Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

En leggorthose blir til

Sven Young
juni 2000

Leggorthose


Når man har valgt å behandle en crusfractur konservativt skal den behandles med orthose, dersom dette ikke er kontraindisert. Pasienten tas til kontroll etter 2 - 4 uker for fjerning av den høye gipsen og annleggelse av orthose. Dette avhenger noe av frakturtypen og pasientens generelle tilstand.


 

Selvklebende filt
fig 1 Selvklebende filt på mediale malleol
.

Ved anleggelse av orthose er det viktig å ha minst en hjelper. En må ha planlagt på forhånd og ha alt nødvendig utstur tilgjengelig.

Vi legger orthosene selv på orthosepoliklinikken og bruker myk, syntetisk gips (Soft Cast) med harde sidelasker (Scotch Cast).

Bildene viser hvordan vi legger en standard leggorthose.

For å unngå gnag på malleolene og Achillessenen, spesielt hos pasienter med dårlig hud, kan man legge selvklebende filt på de mest prominerende områdene (fig. 1). Denne fjernes før den ferdige orthosen settes på. Det legges på "strømpe" fra over kneet til ned på fotryggen. Etter at man har lagt en pølse laget av en brettet strømpe eller "collar'n cuff" under strømpen på forsiden (fig. 2 og 3) tapes strømpen fast proximalt og distalt slik at den ikke glir.

Man tegner så opp konturene av orthosen slik at den støtter godt rundt malleolene og tibiacondylene, men tillater bevegelse i kneet og ankelen (fig. 2 og 3). For å oppnå dette må det være god plass til Achilles- og patellarsenene. Orthosen må ikke hindre dorsalflekson i ankelen eller fleksjon i kneet.

Strømpe1 Strømpe2
fig. 2 Konturen tegnes opp. fig. 3 Svart tusj viser leddspaltenivå.

Det legges på et dobbelt lag (50% overlapping) med tørr Soft Cast. To omganger nederst og øverst for å unngå at det blir for tynnt her.

Laskene legges på medialt og lateralt og klippes til så de kommer ca 1 cm innenfor de opptegnede konturene av orthosen ved malleolene og tibiacondylene (fig. 4 og 5). Dette er viktig da de harde laskene får svært skarpe kanter når de stivner. Soft Cast derimot gir en myk og skånsom kant.

laske1 Laske2
fig. 4 Lasken klippes til ved malleolen fig. 5 ...og tibiacondylen.

 

Når laskene er tilpasset legges ett lag Soft Cast med lite overlapping for å feste disse (fig. 6) og det surres på fuktet elastisk bind for å få gipsen til å herde.

Mens gipsen herder han en anledning til å forme denne. Den skal formes nøyaktig   rundt malleoler og kne. En bør være minst to personer til dette arbeidet. Klem godt fortil på tibia og bak i knehasen slik at gipsen blir nærmest trekantet i tversnitt øverst. Nederst ved malleolene får den en firkantet, tilnærmet ruter-, form.

Siste runde Marcus og Brynhild
fig. 6 Enkelt lag med Soft Cast til slutt. fig. 7 En bør ha minst en hjelper.

I tillegg må en ikke glemme å legge et korrigerende press over frakturen dersom det er feilstilling eller en forventer dette (intakt fibula).

 

klem klipp
fig. 8 Gipsen formes mens den herder fig. 9 Klippes opp fortil over "pølsen"

 

Selve gipsen er nå ferdig og klippes opp fortil over "pølsen" og tas av. Strømpen sitter fast i gipsen og man kan derfor klippe langs tegningen på innsiden (fig 10).

Det mites fast fire stropper med borrelås. Trekk på en ny strømpe og stram orthosen godt. Trim til kanter som kan komme til å gi gnag.

 

klipp mer
fig. 10 Orthosen tas av og man klipper langs skissen på foringen.

 

orthose med helsing

Pasienten skal bevege i kne og ankel. Orthosen kan belastes det smerten tillater. Den skal strammes flere ganger daglig.

Kontroll en uke etter orthoselegging for ny informasjon og for å se etter gnagsår etc. Deretter kontroll hver fjerde uke til klinisk og røntgenologisk tilheling.

 

fig. 11 Orthose ve. legg på en ung gutt.

 


Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Sykehus, Bergen.

Oppdatert: august 27, 2001 .