INDIKASJONER FOR FJERNELSE AV OSTEOSYNTESEMATERIALE

Randi Hole
2008


INNLEDNING

Fjerning av osteosyntesemateriale utgjør en betydelig del av ortopediske operasjoner. I 2002 utgjorde disse inngrepene 5,5% av alle ortopediske inngrep.

Behovet for å fjerne osteosyntesemateriale er omdiskutert, og langtidseffektene av metallimplantater i kroppen er lite kjent. Når man skal vurdere behovet for å fjerne osteosyntesemateriale, må man også ta i betraktning den risiko som følger med et hvert operativt inngrep, inkludert anestesien.


INDIKASJONER FOR FJERNING

BARN I VEKST: Hos barn i vekst (ikke lukkede epifyseskiver) skal prinsipielt alt osteosyntesemateriale fjernes. Eneste unntak er der hvor fjernelsen av osteosyntesematerialet medfører et omfattende kirurgisk inngrep med betydelig komplikasjonsrisiko.

VOKSNE: Hos disse pasienter fjernes ikke osteosyntesemateriale rutinemessig. Kun plager som kan henføres til osteosyntesematerialet er indikasjon for fjerning.


TIDSPUNKT FOR FJERNING

Bortsett fra osteosyntesemateriale som midlertidig immobiliserer ledd etc., bør alt osteosyntesemateriale sitte inne til frakturen eller osteotomien er sikkert grodd. Dette skal verifiseres med rtg.

Tibiafrakturer: Kondylfrakturer 1-1,5 år

Diafysefrakturer: 1,5-2 år

Femurfrakturer: Proximale femurfrakturer 1-1,5 år

Diafysære frakturer: 2-3 år

Patella og olecranonfrakturer: Pinner og cerclage 1 år

Humerusfrakturer: Plater og margnagler 1,5-2 år

Plater og skruer i distale og proximale metafyse: 1 år

Antebrachiumfrakturer: Plater og skruer i diafysen 1,5-2 år

Ankelfrakturer (unntatt syndesmoseskruer): 1år

Distale radiusfrakturer: 1år

Steinmann-pinner: Supracondylære humerusfrakturer(barn) 3-6 uker. Hos voksne (føtter) 4-9 uker

Syndesmose-skruer: Bør fjernes (8)-12 uker etter primæroperasjonen. Ved Weber C frakturer med ren ligamentær skade av syndesmose og mediale strukturer, bør skruen sitte inne i 12 uker.


AVLASTNING ETTER FJERNING

Det finnes ikke noen egentlig konsensus på nødvendigheten av avlastning og forsiktighet etter fjerning av osteosyntesemateriale. Det finnes likevel støtte i litteraturen for å begrense torsjonsbelastning i opptil 4 måneder etter fjerning av skruer i diafysen for å hindre refraktur. Det er ikke vist at fjerning av margnagler gir samme risiko for refraktur.

Etter fjerning av plater i femur- og tibiadiafyser bør pasienten være forsiktig med tung belastning første 3mnd, og bør avstå fra kontaktidrett i 5-6mnd. Sykemelding avhenger av yrke, men dersom pasienten har tungt kroppsarbeid, kan det være aktuelt med sykemelding i inntil 3mnd.

Etter fjerning av margnagler og metafysære skruer tillates full belastning så snart smertene tillater det. Pasienten bør avstå fra løping i 1mnd, og fra kontaktidrett i 3mnd. Sykemelding avhengig av yrke, ved tungt kroppsarbeid inntil 1mnd.

Etter fjerning av plater på overekstremitetene bør en unngå tunge løft første 3mnd.

 

[Tilbake til toppen]


Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Sykehus, Bergen.

Oppdatert: juni 23, 2009 .