Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English
 


Hallux valgus og digitus malleus

 


Dette er inngrep som kun unntaksvis gjøres ved vår avdeling som en service til rheumatologisk avdeling her.

Vi har for tiden ikke kapasitet til å operere pasienter søkt inn for dette fra primærlege.