Hofteproteser
Fysioterapi og postoperativ instruksjon av pasienter.

Kari Boman, fysioterapeut
Revidert Januar 2001 av Leif Havelin


1 FYSIOTERAPI

2 RESTRIKSJONER –INSTRUKSJON AV PASIENTER


1 FYSIOTERAPI

 

Målsetting for fysioterapi.

Forebygge trombose, lungekomplikasjon, decubitus, kontrakturer og unødig atrofi.

Innøve riktig bevegelsesmønster, oppnå muskelkontroll og stabilitet. Pasienten skal under oppholdet lære seg å gå ut av /opp i seng selv og bli mobil med gåhjelpemiddel. Påkledning øves med hjelpemidler. Krykkebrukere skal vanligvis øve trappegang.

 

Preoperativ fysioterapi:

Pasienten informeres om postoperativ fysioterapi - instrueres i sengeleie, tromboseprofylaktiske øvelser, forflytning i seng og ut av / opp i seng.

Eventuelt innstilles krykker, og krykkegang trenes. Elastiske strømper tilpasses. Disse brukes i 6 uker dersom pasienten tolerer det.

 

Postoperativ fysioterapi:

Mobiliseringen kan startes før postoperative røntgenbilder er tatt dersom pasienten ikke har åpenbare feilstillinger eller påfallende mye smerter, konferer i tilfelle lege.

Øvelsesbehandling: Trening av operert hofte tar sikte på riktig bevegelsesmønster, muskelkontroll og stabilitet. Bevegelsesutslag trenes i moderat grad, ingen bevegelser må forseres. En kan regne med at bevegelsesutslaget gradvis bedrer seg i løpet av det første året postoperativt. En trener fleksjon, abduksjon, innadrotasjon til nøytral stilling, og ekstensjon til 0-stilling, ledet aktivt og aktivt. I tillegg instrueres pasienten i øvelser for resten av kroppen.

Mobilisering: Pasienten får komme ut av sengen så snart den generelle tilstanden tillater det, vanligvis 1. eller 2. dag. Pasienten tas vanligvis ut på den opererte side. Pasienten instrueres i 3-punktsgange, men kan gå over til diagonalgange når smerter og muskelstabilitet tillater det. Dette gjelder også for sementfrie proteser, men det er trolig viktig at disse ikke forserer belastningen. Ved bruk av én krykke skal den brukes på uopererte side.

 

Fysioterapi etter utskrivelsen.

Avdelingens fysioterapeut foreslår dette i de tilfeller hvor trening av muskulaturen etter utskrivelsen er indisert. Det er viktig å påpeke i henvisningen at pasienten vanligvis ikke skal ha behandling med tanke på øket bevegelighet. Fysioterapeuten skriver epikrise til den fysioterapeut som skal fortsette behandlingen. Pasienten har rett til fri fysioterapibehandling i 3 mndr. etter påbegynt poliklinisk fysioterapi.

 


2 RESTRIKSJONER – INSTRUKSJON AV PASIENTER

 

Ingen restriksjoner på bevegelsesutslag dersom ikke annet er spesifisert i operasjonsbeskrivelsen.

Belastning: Dersom ikke annet er spesifisert i operasjonbeskrivelsen, tillates det belastning til smertegrensen, anbefales krykkebruk i 6 uker (for ikke å falle og for å kunne kontrollere gangmønsteret).

Toalettbesøk: Kan foretas så snart pasienten klarer det. NB! Bruk toalettforhøyer.

Sitting: Pasienten skal bruke coxittstol første uken, deretter må en vurdere behovet. Pasienten skal bruke høy stol dvs. spisestue-/kjøkkenstol el.lign. de første 3 mndr. postoperativt.

Sideliggende: Pasienten kan ligge på siden.

Mageleie: Dersom pas. vurderes til å kunne ligge i mageleie skal han/hun ha pute under bekkenet de første 2-3 uker, slik at en unngår hyperekstensjon.

Benlengde: Større benlengdeforskjell må grovjusteres før utskrivning. Den endelige justering gjøres på 3 måneders kontrollen da det er umulig å måle riktig benlengde de første ukene postoperativt.

Hjelpemidler: De fleste pasienter vil trenge coxittstol og toalett- forhøyer, evt. også langt skohorn, strømpepåtrekker og gripetang, og fysioterapeuten må hjelpe til med å skaffe disse hjelpemidlene.

Bilkjøring. Pasienten får sitte i bil som passasjer så snart hoftebevegeligheten tillater det. Hjemreisen foregår vanligvis i bil. Hun/han bør sitte i forsetet. Pasienten bør vente til 2-3 måneder etter operasjonen med å kjøre selv.

Seksuelt samliv kan en ha, men en må ta de "vanlige" forholdsregler med hensyn til bevegelsesutslag.

Sykling tillates etter 3 måneder dersom bevegeligheten er så god at pasienten slipper å presse for å komme rundt med pedalene.

Svømming. Vanlig brystsvømming bør pasienten vente med til det har gått 3 måneder. Crawl kan pasienten starte med så snart såret er grodd.

Andre aktiviteter som gir stor belastning på hoften, så som løping, hopping, bæring av tyngre ting, løfting fra lav høyde, kraftig vridning og lignende - bør pasienten alltid unngå.

 

 

[Tilbake til toppen]


Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Sykehus, Bergen.

Oppdatert: januar 31, 2012 .