KONTROLL AV OPERERTE RADIUSFRAKTUER

 

Pasienten operert for håndleddsbrudd skrives ofte ut før de har kommet skikkelig i gang med øvelser og det er heller ikke all informasjon de får med seg umiddelbart post.operativt.
Det er litt synd når de kommer på kontroll etter 6 uker med pinnstivt håndledd og stive fingre.
Dette vil fysioterapeutene gjerne gjøre noe med og starter opp med en kombinert klinisk kontroll / gruppebasert instruksjon i i øvelser ca. 2 uker post.operativt f.o.m. tirsdag i uke 7 .
I utg.pkt. 4 pasienter hver tirsdag .

Aktuelle pasienter : alle operert med plateosteosyntese for distal radius fraktur hjemmehørende i vårt lokalsykehusområde
Unntak: demente pasienter
pasienter med manglende compliance
pasienter som skrives ut til en opptreningsinstitusjon


Vi håper da og å fange opp pasienter som står i fare for å utvikle komplekst regionalt smertesyndrom .


Pasienter som er operert med ekstern fiksatør UAVHENGIG av type skal til ktr. med rtg. på poliklinikken hos lege etter 2 og 6 uker. Legene har da ansvar for å fange opp dem som trenger ekstra oppfølging mht . opptrening ,instruere dem og evt. henvise dem til ekstern fysioterapeut.


Når du skriver ut en pasient operert med plateosteosyntese for en distal radiusfraktur skal sekretæren på OT 2 V ha beskjed slik at hun kan sette pasienten opp på time .Dette tilbudet gjelder alle pasienter uavhengig av hvilken post de ligger på .
Målet er at pasienten får timen med i hånden ved utreise. Ved utreise i helg må timen ettersendes . Ikke glem å bestille rtg. og gi beskjed om ordinær ktr. på poliklinikken 6 uker post.op.Fyioterapeutene skal ikke ta ansvar for dette.
Ved kontroll hos fysio møter pasientene på OT 2 Vest for registrering av oppmøte og sendes deretter bort til fysiorommet i 7.etg.

Hvis fysioterapeutene har behov for å kfr. med lege er det avtalt at de kan kontakte meg,Yngvar eller Rakel .


Skal du skrive ut en aktuell pasient fra nå av IKKE GLEM å gi beskjed om at pasienten må settes opp til time hos fysio .