Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

Korsettbehandling av idiopatiske skolioser

Rutiner ved vår avdeling

Per Torgeir Nilsen
1999


Indikasjon for korsettbehandling

Idiopatiske skolioser korsettbehandles når: Kurven overstiger 30 graders Cobbvinkel, eller har øket mer enn 5 grader mellom 2 kontroller og er over 25 grader, og pasienten har mer enn ett år igjen å vokse ( d.v.s. ikke mer enn ett år siden menarche, Rissers tegn mindre enn 2).

Kurven skal ikke ha topp-punkt over Th 7. Vanligste kurver er King-Moe type 1 eller 2 som er thoracolumbale og thoracale S–formede.


 Innleggelse fra Mandag til Fredag ved tilpassing av korsett.

 

Røntgen:

Dersom det ikke er tatt skoliosebilde front liggende, skal dette tas mandag. Ellers tas et stående rtg. Front og side i korsett på onsdag.

 

Møter:

Tirsdag kl. 14 og onsdag kl. 14 sees pasienten av skoliose-teamet, som består av ortopedi-ingeniør, fysioterapeut, sykepleier og lege. I tillegg har pasienten og pårørende møte med fysioterapeut og ortopedi-ingeniør fredag morgen om korsett-stell.

 

Kontroll:

Første kontroll etter korsett-tilpassing er klinisk, og skjer på korsettpoliklinikken (hver 3. fredag i måneden) av skolioseteamet. Det skal altså ikke bestilles røntgen ved utreise, og kontrollen skal skje ca. 1 måned etter utreise.

Deretter kontrolleres hvert halvår med rtg. stående front uten korsett, og korsettet skal være tatt av minst 2 timer på forhånd.

Sidebilde tas bare ved avsluttet behandling (siste kontroll) og før behandlingen starter.

 


Generelt om røntgen ved skoliose :

 

Det kan tas mange forskjellige slags røntgen bilder. Dette er forvirrende for røntgenavdelingen som har utarbeidet et eget skjema for dette. Dette skjemaet må fylles ut ved alle skoliose-rekvisisjoner.

Alle bildene skal tas stående, bortsett fra det nevnte liggende før korsettbehandlingen starter. (Det tas for å få et mål på kurvens fleksibilitet.)

Benlengdeforskjell skal angis og utlignes når røntgenbildet tas. Under korsettbehandlingen skal man alltid be om å få med crista for å vurdere Rissers tegn.

Nyhenviste skoliose-barn har ofte ikke klinisk skoliose, og det er derfor ikke alltid bestilt røntgen. Dersom undersøkeren mener det er en tilnærmet rett rygg, behøver man ikke bestille røntgen. Små skolioser ( under 10 grader cobb-vinkel) skal ikke kontrolleres hos oss med mindre spesielle forhold tilsier det. Ved kurver mellom 10 og 20 grader er det ikke nødvendig å ta årlige kontroller før over 11 års alderen. Hvert 2. år er vanligvis nok. Kontrollene er med røntgen-front skoliose uten crista og stående. Med crista når de nærmer seg vekst-slutt.

Modenhetsgraden kan være vanskelig å vurdere ( beregnet vekst utfra foreldrenes høyde, Rissers tegn, og menarche tidspunkt passer ikke). Da kan røntgen av ikke dominante hånd for beregning av skjellett alder bestilles.

 

NEVROMUSKULÆRE SKOLIOSER:

I prinsippet gjelder det samme for disse, men ofte må bildet tas sittende, endog liggende noen ganger, da det er umulig for pasienten å stå. Påenget er å få samme type bilde hver gang, for sammenlikning. Men heller ikke disse skal (unntagen ved tilpassingen) ta røntgen med korsett.

 

PREOPERATIVT RØNTGEN :

Skolioser opereres når de kurvene er over 45 grader. Røntgen-utredningen er viktig og består av:

1. Stående front og side ( ev. med oppbygg). Ribber, crista iliaca og hofter skal være med.

2. Bøyebilder: liggende bilder med maksimal bøy til hver side, helst ved hjelp av en annen person.

 

Alle pasienter som følges opp for skoliose med røntgen skal en gang (helst i starten) ta utredningsbilde: Stående front og side (frontbilde med ribber, crista iliaca og hofter).

 

 

[Tilbake til toppen av siden]


Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Sykehus, Bergen.

Oppdatert: august 29, 2001 .