Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

Outside-in menisksutur

Sven Young og Rune Muri
mai 2001


Fiksering av rupturer i fremre deler av meniskene kan være vanskelig med bioabsorberbare piler. I tillegg blir enkelte pasienter plaget med smerter ved bruk av piler i dette området, spesielt hvis en bruker for lange piler. Nedenfor beskrives en lettvint og effektiv metode for menisksutur som er spesielt nyttig i disse tilfellene.

 

1. Palper ut leddlinjen og finn riktig innstikk og retning med en sprøytespiss mens du ser på det aktuelle området igjennom skopet. Lag et lite snitt i huden når du finner riktig sted. 

2. Tre den ene enden av en farget og en ufarget PDS 0 el. l. igjennom hver sin opptrekkskanyle. Stikk stikk kanylene inn i leddet gjennom menisken ca 5 mm fra hverandre.

3. Bruk kroken til å holde løkkene inne i leddet når du trekker ut kanylene. 

4. Trekk den blå tråden igjennom den hvite med kroken som på bildet til venstre.

5. Trekk den hvite løkken ut av leddet slik at den blå følger med ut. Knytt den doble, blå tråden utenfor kapselen og lukk hudinsisjonen.

Her ses tre slike suturer i fremre del av menisken.

 


Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Sykehus, Bergen.

Oppdatert: august 27, 2001 .