Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

Multitraume


Mottak og akuttbehandling av multitraumatiserte pasienter organiseres og ledes av kirurgisk forvakt, calling 9-2545. Ortoped tilkalles ved mistanke om skjellettskade.

 

Ytterligere informasjon om dette finner du i Akuttmedisinsk Metodebok for Kirurgisk avdeling.

Vi beklager at disse sidene foreløpig kun er tilgjengelige på sykehusets intranet.