Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

REMODELLERING ETTER FRAKTUR HOS BARN

Sven Young
200
4


Innhold:

Fødselsskade, humerusfraktur

Proximal humerusfraktur Salter-Harris type 2, jente 12  1/2 år

Distal antebrachiumfraktur, 6åring


Her er det samlet noen eksempler på remodellering av frakturer hos barn.

 


Fødselsskade, humerusfraktur:

 

     
    Humerusfraktur ved fødsel   3 måneder senere
         

 

[Tilbake til toppen]


Proximal humerusfraktur Salter-Harris type 2, jente 12  1/2 år:

 

         
     
        4 uker eller skaden
         
     
    3 måneder etter skaden   6mnd
         
     
    14 måneder   14 måneder uskadet side til sammenlikning

 

[Tilbake til toppen]


Distal antebrachiumfraktur, 6åring:

 

       
     
       
       
     
    Satt på plass og  gipset i narkose. Ktr 2 uker senere.  
       
     
    6 uker etter skaden  
       
     
    8 måneder etter skaden.  
       

 

[Tilbake til toppen]


Helse Bergen logo

Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

Oppdatert: januar 14, 2005 .