Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

Vanlige funn ved
Skulderartroskopi

Sven Young
november 2000


Nedre omslagsfold

Innledning
Fremre sener og ligamenter
Labrum
Intern Impingement
Rotatorcuffen
Bare area / Hill Sachs lesjon
Subacromial bursa

 


Innledning:

Det finnes mange normalvarianter av anatomien som ses ved skulderartroskopi og mye av utfordringen ved skulderartroskopi ligger, i starten, egentlig i å vurdere hva som er patologisk og  hvilke funn en kan eller skal gjøre noe med. 

Her følger noen bilder av funn ved skulderartroskopi som en liten innføring, og eventuelt et utgangspunkt for diskusjon. Siden vil bli oppdatert etter hvert som vi får samlet flere bilder. 

Klikk på bildene for å se disse i større utgave.

 


Fremre sener og ligamenter:

 

Normal bicepssene og labrum Normal biceps-, subscapularissene og MGHL
Normalt bicepssenefeste på øvre labrum, venstre skulder, hos en 24 år gammel mann som hadde klinikk på subacromial impingement. Hos denne pasienten ser man en tydelig "kløft" mellom labrum og glenoidkanten, både under bicepssenefestet og langs hele fremre kant. Glenoidkanten var bruskkledd begge steder og dette oppfattes som en normalvariant. Pasienten hadde ingen instabilitetsplager. Samme pasient som bildet til venstre.

Her ser vi outflow-kanylen står mellom bicepssenen (til høyre), subscapularissenen (til venstre) og ligamentum glenohumerale medius (LGHM / MGHL) som krysser subscapularissenen nedenfor kanylen.

 

Type I SLAP-lesjon MGHL i luft
Bicepssenefestet på øvre labrum. Øvre glenoidkant er bruskkledd under labrum og det foreligger altså ingen løsning av labrum. Dette er en normalvariant. Imidlertid er øvre labrum oppflosset forenelig med en SLAP-lesjon grad 1 Subscapularissenen (horisontalt i bakgrunnen) og Ligamentum glenohumerale medius (foran til venstre) sett i luft rett etter at skopet er satt inn.

 

Buford complex
"The Buford Complex". Variant med manglende øvre labrum og veldefinert / snorliknende MGHL hos pasient med subacromial impingement.

 


Labrum:

 

Bankart skade
Litt flisete fremre labrum venstre skulder. Degenerative forandringer. Ingen instabilitet. Skade med løsning av fremre labrum høyre skulder etter fremre skulderluksasjon

 

Fremre instabilitet Normal brusk og labrum
Løs fremre labrum høyre skulder hos en ung mann med habituelle skulderluksasjoner. Normal brusk og bevegelig fremre labrum venstre skulder hos ung mann. Her løftes dette frem med utløpskanylen.  Nedre glenoidkant ses til venstre.

 

 


Intern impingement:

 

synovitt bakre labrum Intern impingement
Synovitt ved bakre, øvre labrum høyre skulder hos en ung mann med symptomer på intern impingement. Ses her i luft.

Skopet står i fremre portal.

Intern impingement høyre skulder hos ung volleyballspiller. Her står skopet i fremre portal.  Kroken trekker i bakre, øvre labrum. Den er litt løsere enn forventet og oppflosset. Til venstre i bildet ses lett oppflossing av rotatorcuffen hvor denne kommer i kontakt med labrum i ekstensjon og 170 grader abduksjon. 

 


Rotatorcuffen:

 

Cuffruptur Cuffruptur
Liten cuffruptur (og reaksjon i beinet på bare area?) Samme fra litt annen vinkel

 

cuffruptur høyre skulder
Kronisk cuffruptur hø. skulder hos 50 år gammel mann. Symtomer ca. 1 år. Cuffen fester på normal måte på tuberculum majus helt til hø. i bildet. Øverst til ve. ses først bicepssenen og, til høyre for denne, kanten på cuffrupturen.

 


Bare area:

 

Bare area Hill-Sachs lesjon
Normalt "bare area" hø. skulder 50 år gammel mann. 

På mediale del av tuberculum majus er et område uten brusk: "Bare area". 

Hill Sachs lesjon hos en 22 år gammel mann med recidiverende fremre luksasjoner. Grop med bart bein posterolateralt på caput. Lesjonen er begrenset av leddbrusk alle sider. Normal cuff / omslagsfold ses til høyre i bildet.

 

Nedre omslagsfold
Recessen nedad bak i leddet hos en ung mann med subacromial impingement. Uvanlig stort "bare area" 

 


Subacromial bursa:

 

Synnovitt Partiell cuffruptur
Ung man med skuldersmerter: Skopet er satt i subacromial bursa. Det ses synnovitt opp under acromion og lett oppflossing av cuffens overside Samme pasient som bildet til venstre. Med skopet subacromialt ses en partiell cuffruptur i anterioposterior retning.

 

 


Copyright © 1999  Ortopedisk Avdeling, 
Haukeland Sykehus, Bergen.

Oppdatert: august 27, 2001 .