Metodeboka - Innholdsfortegnelse
Haukeland Sykehus
Universitetet i Bergen
Søk med stikkord i metodeboka
Avdelingens leger
Nyttige linker
Diagnosekoder
Nasjonalt register for leddproteser
Eg ve te Bergen...
Disclaimer
English

TROMBOSEPROFYLAKSE

Sven Byström
feb. 2000


 

Innhold

Preoperativ profylakse

Postoperativ profylakse

 

 

 

 


 

PREOPERATIV TROMBOSEPROFYLAKSE

 

Øyeblikkelig hjelp pasienter over 15 år med frakturer i underekstremiteter, bekken eller rygg, samt andre pasienter som oppfyller kriterier for postoperativ profylakse, skal ha 2500 IE Fragmin subcutant på abdomen i akuttmottak, deretter 2500 IE subcutant hver 12. time i ventetiden frem til operasjon. 

Anestesiavdelingen ønsker så langt det lar seg gjøre ikke å sette spinal-/epiduralanestesi kortere enn 6 timer etter at lavmolekylært heparin er gitt. Dette er ingen absolutt grense og spinal-/epiduralbedøvelse gis på indikasjon selv om det er gått kortere tid. Pasienter som går direkte inn til operasjonsavdelingen (SOP) uten ventetid, trenger ikke å få Fragmin preoperativt, men skal da få 2500 IE Fragmin sc på operasjonsavdelingen etter at en eventuell spinalanestesi er satt. Eventuelt kan Macrodex peroperativt benyttes.

 

Til elektive pasienter gis 2500 IE Fragmin subcutant på morgenen operasjonsdagen. Første pasient på programmet får med seg sprøyten til operasjonsavdelingen hvor den gis etter at spinal-/epiduralbedøvelse er gitt.

 

Ved konservativ behandling av crusfraktuerer hos pasienter over 40 år og andre brudd med store bløtvevstraumer, og frigjøring av koagulasjonsfaktorer, skal det gis 5000 IE x 1.

 


POSTOPERATIV TROMBOSEPROFYLAKSE

 

Gruppe Risiko Postoperativ profylakse Strømper
Gruppe 1 Moderat 2500 IE x1 til mobilisert (min. 7 dager) Kun ved kirurgi i underex.
Gruppe 2 Høy 5000 IE x1 til mobilisert (min. 7 dager) Ja
  Meget høy Langtidsprofylakse 5000 IE i 5 uker postop Ja

Pasienter som skrives ut før det har gått 7 dager skal ha med seg sprøyter til selvadministrering (se fig 1 og 2) evt. vha. hjemmesykepleien.

fig. 1: Pasient instrueres i selvadministrasjon av Fragmin.

Administrering av Fragmin kan med fordel gjøres på kvelden - risiko for utvikling av DVT er større på natt enn dag.

Pasienter med meget liten eller ingen risiko for utvikling av DVT gis ingen profylakse. Dette gjelder i første hånd dagkirurgipasienter, pasienter med mindre inngrep i overekstremitetene uten risikofaktorer, samt pasienter under 15 år.

GRUPPE 1

Pasienter med mindre kirurgi i underekstremiteter og uten risikofaktorer. Her tilhører f.eks. patellar- og ankelfracturer, forfotsplastikker, mm.

Pasienter med moderat/større kirurgi i overekstremiteter og uten risikofaktorer. Her tilhører f.eks. plater på radius og/eller ulna, olecranon frakturer, albuefrakturer, skulderfrakturer og skulderproteser.

GRUPPE 2

All større ortopedisk kirurgi med liten belastning av risikofaktorer. Her tilhører f.eks. totalproteser i hofter og knær, ryggoperasjoner, osteotomier og pseudarthroser på lår og legg, rørbensfracturer i underekstremiteter og colli femoris fracturer.

fig. 2: Pasient instrueres i selvadministrasjon av Fragmin av sykepleier på post.

Langtidsprofylakse gis til alle pasienter >40 år med 2 eller flere risikofaktorer (se nedenfor).

Absolutte indikasjoner for langtidsprofylakse er malignitet og tidligere gjennomgått DVT / lungeemboli / embolisk sykdom.

Pasientene læres opp på avdelingen til selv å administrere Fragmin. Eventuelt ordnes dette ved hjelp av hjemmesykepleien (PLOMS).

 

 

Risikofaktorer:

Malignitet
Tidligere gjennomgått DVT / lungeemboli / embolisk sykdom
Forventet lang mobiliseringstid
Mer enn en ekstremitet skadet / Multitraumatisert pasient
Pågående infeksjon
Pareser i underekstremiteter
Østrogenbehandling / p-pille
Incompensatio cordis
Åreknuter
Adipositas
Diabetes
(generell anestesi)

 

 

NB: Det er viktig å gjøre en individuell bedømmelse av pasientens kliniske tilstand, inkludert risikofaktorer. Grupperingen ovenfor skal ses som veiledende og noen absolutt grense eksisterer ikke (med unntak av tidligere thromboembolisk sykdom og malignitet). En bedømmelse skal dog alltid gjøres slik at hver enkelt pasient plasseres i en av  gruppene og får profylakse deretter.

Medikament: Lavmolekylært heparin (Fragmin) er standard medikament ved vår avdeling.

 

[Tilbake til toppen]